Styrelsen

Wallmokören från Lappträsk

Dirigent: Linda Pusa
Styrelsen 2023:

Ordf. Marina Silfvast
Medlemmar: Viceordf. Camilla Simosas, sekr. Nina Wesslin, Kerstin Sjögård
Suppleanter: Sussi Halli, Maj-Len Jaatinen och Lotta Skogberg
Kassör utom styrelsen: Christel Liljeström