Årsberättelse

Verksamhetsåret 2022


 

Hedersmedlemmar
Eva Rosas 2004
Solveig Backas 2004
Elisabeth Grönmark 2004
Birgit Aalto 2006
Hagar Jordas 2012
Eila Grahn 2012
Gun Hansson 2015
Barbro Nilsson 2022 (ny)

 

Styrelsen 2022
Ordförande Marina Silfvast
Ordinarie medlemmar
Viceordf. Camilla Simosas 
Sekreterare Nina Wesslin
Kerstin Sjögård

Suppleanter Maj-Len Jaatinen, Lotta Skogberg, Susann Halli

Kassör utom styrelsen Christel Liljeström

Verksamhetsgranskare Veronica Svenskberg och Berit Husberg

Suppl. för verksamhetsgranskarna Rina Antas och Anna Liljeström

Ordinarie dirigent Linda Pusa

 

Ansökningar Kören erhöll totalt 3000,00 euro bidrag från bl.a. Aktiastiftelsen i Borgå, William Thurings stiftelse och Svenska Litteratursällskapet (Kulturfonden). 

 

Information Informationen ut till koristerna sköts via Wallmo-gruppen på Facebook,  WhatsApp och e-post. Wallmokören har en egen Facebook-sida där man gör reklam för konserterna. Stämfiler och noter finns tillgängliga på körens G-mail.konto.


Uppträdanden 2022

4.12 Julkonsert på Wasargård i Lappträsk

 

Möten och representanter      
Mars               FSD:s årsmöteshelgen i Tammerfors
19.4.2022 Önsomf:s förbundsmöte i Lovisa
Repr. Nina Wesslin, Veronica Svenskberg,
Barbro Nilsson, Lotta Skogberg

14.12.2022 Önsomf:s höstmöte i Lovisa
Repr. Nina Wesslin, Barbro Nilsson, Lotta Skogberg

 

Uppvaktningar och kondoleanser

hösten Kören skickade en kondoleansadress till minnet av Ann-Charlotte Elo,
Önsomfs tidigare ordförande. Några Wallmor deltog i begravningen i augusti i Lovisa kyrka.

Eila Grahn och Carita Röök avled under sommaren och kören skickade en adress till deras anhöriga.

Susann Halli fyllde 60 år och kören uppvaktade med en blomma.

Hedersmedlem Barbro Nilsson kallades på årsmötet till hedersmedlem.

Förtroendeuppdrag Nina Wesslin, Veronica Svenskberg, Lotta Skogberg, Barbro Nilsson och Linda Pusa sitter med i Östra Nylands Sång- och Musikförbunds styrelse.


Verksamheten

Kören övade under våren till stora Sångfesten i Helsingfors tillsammans med korister från Kotka Damkör.

Vi övade tillsammans och på egenhand med We are Voice Appen.

Nio Wallmor tillsammans med fyra korister från Kotka Damkör åkte iväg till Helsingfors på Sångfest den 

10-12.6. Vi deltog i fredagens gemensamma konsert på Domkyrkans trappa. På lördagskvällen deltog vi i We Are Voice konserten framför biblioteket Ode och efter det samlades alla på gemensam fest i Musikhuset. 

Sångfesten avslutades med att alla deltagare tågade genom Helsingfors centrum mot Ode där huvudfesten hölls i finaste solsken och hetta. Där uppträdde damkörerna, manskörerna, blandade körerna tillsammans med barn och musikanter.

Hösten påbörjades med full fart inför körens första egna konsert sedan Corona restriktionerna störde programmet.

Den 4 december samlades vi för Julkonsert på Wasargård. Det blev en mysig konsert med sång, julgröt, lotteri och allsång. Erica Wallén sjöng solo och Arno Kantola ackompanjerade kören. Lotteriets huvudvinst (pepparkakshus) donerade av Elin Lindroos. I publiken satt ca 40 personer.

 

Tack för det gångna året!

Nina Wesslin
sekreterare