VERKSAMHETEN 2023

Nov      Deltagande i Önsomf konsert i Lovisa
 

2024
Våren   Konsert med Film-tema

 

Inga händelser på kommande